Wij zijn het enige feestcafe met 100% feestgarantie!

Maandag

13.00 UUR tot 01.00 UUR

Dinsdag

13.00 UUR tot 01.00 UUR

Woensdag

13.00 UUR tot 01.00 UUR

Donderdag

13.00 UUR tot 05.00 UUR

Vrijdag

13.00 UUR tot 05.00 UUR

Zaterdag

13.00 UUR tot 05.00 UUR

Zondag

13.00 UUR tot 01.00 UUR

Laden…

Huisregels

1

Hier geleden alle maatschappelijke normen.

2

Toegang vanaf 18 jaar. Bij twijfel kunnen wij te aller tijden vragen naar een geldig legitimatiebewijs en indien u jonger bent dan 18 jaar de toegang weigeren.

3

Wij behouden het recht (grote) groepen te weigeren.

4

Elke toezichthouder, bijzondere opsporingsambtenaar of overheidsfunctionaris dient zich bij binnentreden direct te legitimeren. Art 5:12 algemene wet bestuursrecht.

5

Het is ten strengste verboden om hier drugs te gebruiken, te verhandelen of in uw bezit te hebben.

6

Het is ten strengste verboden materialen zoals wapens, stokken, messen, blik etc, waarmee anderen letsel kan worden toegebracht, in dit café bij u te dragen.

7

Wij zijn niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen.

8

Wij maken u erop attent dat wij beschikken over videobewaking.

9

Gepaste kleding vereist.

10

Wij kunnen u de toegang weigeren indien u gekleed bent in kleding met emblemen, sportkleding of sportschoenen draagt.

11

Wij kunnen u verzoeken hoofddeksels af te zetten.

12

Het is niet toegestaan zelf drank of etenswaren mee te brengen en te nuttigen in dit cafe.

13

Consumptie verplicht.

14

Wij behouden ons het recht, voor u geen drank meer te schenken.

15

Bij constatering van diefstal, vernieling of opzettelijk toebrengen van enig letsel aan anderen, zullen wij onmiddellijk de politie inschakelen.

16

Van donderdag t/m zaterdag is het verplicht gebruik te maken van de garderobe.

17

Luidruchtig gedrag, ruzie en vechten wordt hier niet getolereerd.

18

U dient alle aanwijzingen van de medewerkers te respecteren en indien nodig op te volgen.

19

Kom op tijd! Als Café 1e Rang vol is, wordt er alleen nog toegang verleent aan onze vaste gasten.